DESETILETOU PLÁNOVANOU TĚŽBU V JIHLAVSKÝCH LESÍCH VYTĚŽILI UŽ ZA 2,5 ROKU...
 
 
Kůrovcová kalamita způsobila, že to, co se měla společnost Správa městských lesů Jihlava v lesním hospodářském plánu na deset let, vytěžila už za 2,5 roku. Naštěstí se daří lesy velmi rychle obnovovat.
 
 
 

Původně měli dělníci v lesích města Jihlavy vytěžit v letech 2018-2027 414 tisíc kubíků dřeva. Toto závazné ustanovení se podařilo navýšit o 300 tisíc na celkově 714 tisíc kubíků.  Z tohoto důvodu se i v roce 2020 opět podařilo společnosti Správa městských lesů Jihlava (SML) vytěžit rekordní množství dříví a to pouze nahodilými těžbami. Těžba za rok 2020 dosáhla 220 tis. m3 hroubí.

„Bohužel průměrné zpeněžení prodávaného dříví proti tomu dosáhlo historického minima, kdy jsme utržili pouze 662 Kč za metr krychlový dřeva,“ uvedl Václav Kodet, jednatel SML. Podle jeho slov je v této situaci velmi potěšitelné, že se vůbec podařilo všechno vytěžené dříví prodat a naopak ještě snížit zásoby z minulého období cca o 20 tisíc kubíků.

„Je rovněž potěšitelné, že jsme skokově dokázali navýšit obnovu lesa a průměr předcházejících nekalamitních let navýšit více jak osminásobně na výši celkové obnovy cca 270 ha,“ doplnil Václav Kodet.

V této ekonomicky nepříznivé situaci se také SML Jihlava stala závislou na příspěvcích a dotacích. V závěru prvního pololetí obdržela kompenzační příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 ve výši cca 27 mil. Kč.  Zároveň v průběhu roku byly v maximální možné míře čerpány příspěvky na hospodaření v lesích ze st. rozpočtu i od Kraje Vysočina.  „Podařilo se mnohonásobně navýšit žádosti proti předcházejícím letům a dosáhli jsme výše čerpání přes 15,5 mil. Kč,“ vypočítal jednatel SML a jak dále uvedl, ve druhém pololetí r. 2020 pracovníci SML zpracovali a podali žádost na zmírnění dopadů kalamity i za rok 2019.

I přes veškeré nástrahy roku 2020 dosáhla společnost SML kladného hospodářského výsledku. SML vykázala zisk ve výši cca 5,5 mil. Kč.

Více na....

www.jihlava.cz/desetiletou-tezbu-planovanou-v-jihlavskych-lesich-vytezili-uz-za-2-5-roku/d-546056/p1=103430