S blížící se poslední dubnovou nocí, spojenou s tradičním pálením čarodějnic, hasiči varují před zbytečnými požáry a popáleninami a vyzývají k opatrnosti a dodržování zásad požární bezpečnosti.

Aby táborák nebo Filipojakubská noc neskončila neúspěchem, je třeba mít na paměti několik zásad:

  • Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení.
  • Ohniště by mělo býtzbaveno všech hořlavých materiálů(včetně kořenů a kořínků) abezpečně odděleno od okolí(např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.
  • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!
  • Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdynepoužívejte vysoce hořlavé látkyjako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití  tzv. PePo- což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
  • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru,hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek   vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
  • Nezapomeňte ohništědůkladně uhasita přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.  I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat  žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Za větrného počasí ohýnek raději vůbec nezakládejte!

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

 

https://www.hzscr.cz/clanek/tiskove-zpravy-2022-duben-pri-opekani-burtu-a-paleni-carodejnic-budte-maximalne-opatrni.aspx