14.9.2017                                         

Tisková zpráva – Nepříznivé klimatické podmínky posledních let, zejména mimořádný vláhový deficit, oslabil vitalitu a odolnost zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo dnes již kalamitního stavu. Ministerstvo zemědělství proto rozhodlo nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých.

Od 1.6.2017 měníme telefonní čísla pevných linek. Veškeré info naleznete v nabídce kontaktů. 

lykozrout             Zajímavosti o kůrovci            

 

  

Náhradní prodej:

Ústřední hřbitov, Žižkova 95

Hřbitov Kalvárie