JAKO VŽDY, SKVĚLÉ CENY!

CENÍK 2017

Prodejní místa:

Lesnov - Pod Rozhlednou 8, Jihlava
Ústřední hřbitov Jihlava, Žižkova 95
Hřbitov Kalvárie, Okružní, Jihlava

 

Kvůli polomům, způsobeným extrémně silným větrem, nedoporučujeme vstupovat do lesů, hrozí pád ulomených větví i celých stromů.

 

boure2mboure4mboure1m

ruzem

Rantířovská 5, Jihlava

Kontakt: 565 597 950, 730 548 942

VÍCE INFO NA NAŠEM FACEBOOKU !

14.9.2017                                         

Tisková zpráva – Nepříznivé klimatické podmínky posledních let, zejména mimořádný vláhový deficit, oslabil vitalitu a odolnost zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo dnes již kalamitního stavu. Ministerstvo zemědělství proto rozhodlo nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých.

Od 1.6.2017 měníme telefonní čísla pevných linek. Veškeré info naleznete v nabídce kontaktů.