JAKO VŽDY, SKVĚLÉ CENY!

CENÍK 2017

Prodejní místa:

Lesnov - Pod Rozhlednou 8, Jihlava
Ústřední hřbitov Jihlava, Žižkova 95
Hřbitov Kalvárie, Okružní, Jihlava

 

Kvůli polomům, způsobeným extrémně silným větrem, nedoporučujeme vstupovat do lesů, hrozí pád ulomených větví i celých stromů.

 

boure2mboure4mboure1m

ruzem

Rantířovská 5, Jihlava

Kontakt: 565 597 950, 730 548 942

VÍCE INFO NA NAŠEM FACEBOOKU !

14.9.2017                                         

Tisková zpráva – Nepříznivé klimatické podmínky posledních let, zejména mimořádný vláhový deficit, oslabil vitalitu a odolnost zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo dnes již kalamitního stavu. Ministerstvo zemědělství proto rozhodlo nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých.