Get Adobe Flash player

Myslivost

Pro člověka jsou v domácí krajině velmi důležitá volně žijící zvířata. V okolí Jihlavy existují velmi zajímavé příběhy druhů. Některé člověk vyhubil, jiné rozšířil. Dnes víc než běžné prase divoké před 50 lety nikdo ani neviděl. Jisté je, že asi poslední opravdu divokou součástí naší krajiny byl vlk (nebudeme-li mluvit o zubrovi nebo medvědu). Poslední byl střelen v Jihlavských vrších v roce 1829. Podle pramenů z roku 1842 se na Jihlavsku lovila zvěř srnčí, zajíc, koroptev a vyjmečně vysoká. V té době byly městské lesy samostatnou honitbou. Dnes je pozitivním jevem opětné rozšiřování vydry, výra, čápa černého nebo pozvolný návrat rysa (v jihlavské kronice je v roce 1562 zaznamenáno, že v salavickém lese byli chyceni dva pravděpodobně zatoulaní rysi). Pozoruhodné je také občasné pozorování losa, který migruje mezi malými populacemi na Jindřichohradecku a Lipensku a Polskem. Kolem roku 1953 byla volně vysazena skupina mufloní zvěře do oblasti Špičáku, kde ji najdeme dodnes. Smutnou kapitolou je vymizení tetřeva, tetřívka a jeřábka. Tetřev hlušec býval součástí zdejší přírody. V 19. století bývala popická hájovna známým východiskem k lovu tetřeva. Podle dobových pramenů bylo důvodem úbytku tetřeva spíše jeho vybíjení než změny v lesním hospodaření. Canon (1927) o tetřevu píše: "Dříve byla tato   "vysoká zvěř ", příslušící k zvěři pernaté častější. Ještě v devadesátých letech 19. století pozoroval Raimund Schlarbaum v Rančířovském lese 13 slepic a v salavickém revíru více kohoutů. Poslední kohouti tetřeva byli střeleni v popickém revíru a v oblasti Dlouhá Brtnice-Nepomuky-Nevcehle ještě v roce 1909". O tetřívku a jeřábku Canon (1927) uvádí: "Tetřívek je hojný v lesích, zvlášť v březinách, ve vřesových pásech. Raimund Schlarbaum pozoroval v Loučském revíru v zimě roku 1881 91 kohoutů. V roce 1919 na podzim je poblíž Vysoké pozorováno minimálně 21 kohoutů. Dříve byl častější také jeřábek lesní, a to zvlášť v kosteleckém revíru". Zničení biotopů zamokřených luk a lesíků s břízou, brusinkou, olší nebo jeřábem je hlavní příčinou vymizení tetřívků z Jihlavska v druhé polovině 20. století.

V roce 1999 byly pozorovány ornitology v městských lesích tyto význačnější ptačí druhy: lejsek šedý a černohlavý, ťuhýk obecný a šedý, bramborníček hnědý a černohlavý, datel černý, výr velký, sýc rousný, puštík obecný, žluna šedá a zelená, ostříž lesní, moták pochop, včelojed lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný, koroptev polní, křepelka polní, chřástal polní a čáp černý.